Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A www.gemmorion.hu honlap üzemeltetője, a Gem Morion Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

1) Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Gem Morion Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely címe: 1213 Budapest, Puli sétány. 2-4.
 • Telephely címe: 1116 Budapest, Fonyód u. 2.
 • Adószám: 12243127-1-43
 • Közösségi adószám: HU12243127
 • Cégjegyzékszám: 01-09-568275
 • Főtevékenység: 4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
 • Ügyvezető: Harnisch József
 • Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt., 10918001-00000096-49890005
 • Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU94 1091 8001 0000 0096 4989 0005

Ügyfélszolgálatunk

Ügyfélszolgálatunk munkaidőben készséggel áll Ügyfeleink rendelkezésére az uzlet@gemmorion.hu e-mail címen, illletve a (30) 405-3716-os telefonszámn.

(Plusz információ: Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen minket, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

2) Alapelveink

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükséges adatokra korlátozódnak;
 4. Cégünk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek A pontatlan személyes adatokat – amint a hiba ismertté válik előttünk – haladéktalanul helyesbítjük;
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelési céljainak teljesüléséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Magyarul: az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
 • védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
 • hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

3) Az adatok fizikai tárolási helye

Cégünk, mint Adatkezelő, a velünk már üzleti kapcsolatba lépett partnereink (azaz vevőink) minden személyes adatát a telephelyünkön lévő számítógépes hálózat szerverén tárolja, amely szerver tűzfallal, valamint naprakész és erős vírusirtó szoftverrel védett a rosszindulatú támadások ellen.

Cégünk szerverének az utolsó 30 napi tartalmáról az adatok biztonsága érdekében IT partnerünk rendszeres napi biztonsági mentéseket készít.

Cégünk az adatok kezelése során a lentebb felsorolt Adatfeldolgozókat veszi igénybe, ahol azok az adatokat a saját, magas biztonsági szintű felhő rendszereikben tárolják.

Cégünk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.

Magyarul: semmilyen személyes adatot nem tárolunk mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.

Minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, kifejezetten erős jelszót használunk, nagyban lecsökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

Telephelyünkön minden számítógépünk jelszóval és naprakész, erős vírusirtó szoftverrel védett.

4) Adatfeldolgozók

Cégünk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely szolgáltató adatai:

Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 • Székhely: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-109794
 • Adószám: 13810359-2-13

Webshop szolgáltató adatai:

Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 • Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
 • Cégjegyzékszám: 09-09-020636

Rendszergazdai (IT) szolgáltató adatai:

IT & Coffee Kft.

 • Székhely: 1205 Budapest Határ út 68.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 868274
 • Adószám: 13692335-2-43, HU13692335

Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai:

ListaMester online hírlevélküldő rendszer
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

 • Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
 • Cégjegyzékszám: 13-06-065996
 • Adószám: 21158218-2-13

Feliratkozás levelezőlistákra és különleges ajánlatok:

OptiMonk International Zrt.

 • Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
 • Cégjegyzékszám: 09-10-000583
 • Adószám: 26335498-2-09

Könyvelés:

Sorrend Korlátolt Felelősségű Társaság

 • 1117 Budapest, Hengermalom út 20.
 • Cégjegyzékszám: 10-09-933639
 • Adószám: 12421640-2-43

Az online fizetés szolgáltatói:

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (ReadyPay) – az üzletünkben

 • Székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-044159
 • Adószám: 11895927-2-44
 • Pénzügyi partner: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Adószám: 24386106-2-43

Barion Payment Zrt. – a kiskereskedelmi webshopban

 • Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-048552
 • Adószám: 25353192-2-43
 • Pénzügyi partner: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Adószám: 24386106-2-43

Számlavezető bank:

UniCredit Bank Zrt.

 • Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-041348
 • Adószám: 10325737-4-44

Futárszolgálat:

General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (GLS)

 • 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44

Postai szolgáltatások:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
 • Cégjegyzékszám: 01-10-042463
 • Adószám: 10901232-2-44

Hírdetéskezelők:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

 • Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-861726
 • Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited

 • Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
 • Company Registration Number: 462932
 • facebook.com
 • Contact phone number + 353 1 5530588

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.

5) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, az adatok feldolgozásával érintettek köre.

Honlapjaink meglátogatásakor

 • Jogalap: Cégünk jogos érdeke
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
 • Az adatkezelés célja: anonim statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása
 • Időtartama: 2 év
 • Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google). Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

Ha bővebb információk érdeklik a Google Analytics működéséről, akkor arról részletes információt talál az alábbi oldalon:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Regisztráció a honlapokon

 • Jogalap: az Ön kifejezett hozzájárulása (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
 • Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, valamint – ha többféle hírlevélre való feliratkozási lehetőséget ad a honlap – az érdeklődés jellege (magánember vagy vállalkozás) és az érdeklődés tárgyát képező termékkör
 • Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: telefonszám (amennyiben személyes találkozóra vonatkozó időpont egyeztetésre tart igényt)
 • Az adatkezelés célja: díjmentes információs termékek ajándékozása (általában a regisztrációért cserébe valamilyen értékes, de díjfizetés nélkül elérhető anyagot küldünk cserébe), valamint általános kapcsolattartás, értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból
 • Időtartama: a regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig
 • Érintettek köre: CRM

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás

 • Jogalap: az Ön kifejezett hozzájárulása (a személyes vásárláskor önként megadott e-mail címére kiküldött levelünkben a megerősítő linkre való kattintás)
 • Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, az érdeklődés jellege (magánember vagy vállalkozás)
 • Az adatkezelés célja: általános kapcsolattartás, értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból
 • Időtartama: leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig
 • Érintettek köre: CRM

Termék v. szolgáltatás megvásárlása (üzletünkben vagy online)

 • Jogalap: törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
 • Kezelt adatok: a megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím (nem digitális anyagoknál), vállalkozás esetén az adószám, valamint a vevő megjegyzése
 • Az adatkezelés célja: a szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, általános kapcsolattartás, a rendelések kiszállítása a megrendelőkhöz
 • Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
 • Érintettek köre: CRM, Futár- és postai szolgáltatók, Könyvelő

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – amely esetben fizikálisan is töröljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.

Persze bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklám tartalmú e-mailjeinkre feliratkozna. Ön dönti el, hogy igényt tart-e a tőlünk származó információkra, vagy lemond róluk és meghagyja azokat a többi partnerünknek.

6) Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a böngésző a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox::ttps://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Cégünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Cégünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Cégünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjuk nyújtani!

Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik

 • Jogalap: nem igényel hozzájárulást
 • Leírás: ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 • Az adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása
 • Időtartama: a böngészőablak bezárásáig

Nyomkövető (harmadik féltől származó) sütik

 • Jogalap: az Ön kifejezett hozzájárulása
 • Leírás: az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing, mint harmadik fél, sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
 • Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing
 • Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény javítása
 • Időtartama: legfeljebb 180 nap
 • Érintettek köre: Google, Facebook
 • A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Plusz infó: minden honlapunkon szándékoltan olyan sütifigyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett hozzájárulás után indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva ezzel is az Ön igényeit!

7) Reklám tartalmú üzenetek fogadása

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez adott hozzájárulásnak a visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának is.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Cégünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Cégünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában résztvevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Cégünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

8) Érintetti jogok

(„Érintett” alatt a jog itt minden esetben Önt, mint természetes személyt érti…)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már 2 tájékoztatási kérelmet nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Cégünk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges módosításokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy amikor Ön egy e-mailünkben lévő leiratkozási linkre kattint, akkor a háttérben azonnal lefut egy automatikus művelet, mely fizikailag törli az Ön adatait. Tehát a kérése haladéktalanul megtörténik, nem kell rá várni.

Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törvényi kötelezettségünk tárolni (pl. számlázási adatok). Ezügyben megértését kérjük!

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Magyarul: ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk Önnek PDF és/vagy CSV formátumban az Önről kezelt adatokat.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.

Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Magyarul: ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet. Ezügyben is számíthat ránk! Több ezer Ügyfelünk adatát kezeljük – eddig még nem volt semmilyen probléma!

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával, előbb keresse meg Cégünket – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – az uzlet@gemmorion.hu e-mail címen vagy Cégünk székhelyére címzett ajánlott, tártivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/
 • Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

9) Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik:

http://gemmorion.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

 Harnisch József

    ügyvezető

Gem Morion Kft.